Stránky se načítají ...

Ke stažení

Programy

FB img2chat 2.0

Program pro převod obrázku na znakovou mapu, vložitelnou na Facebook. Jakýkoliv obrázek převede do textu, který můžete vložit jak do komentu, tak třeba do chatu, nebo zpráv.  [Použití v praxi]   [DOWNLOAD] 

Lenticulations - 3D Images

Program pro zobrazení a vytváření 3D pohyblivých obrázku (lentikulací), které dosahují 3D efektu pomocí rychlého střídaní snímků vyfocených těsně vedle sebe.  [DOWNLOAD] 

Rozvrhmaker

Vytvářeč školních rozvrhů, podporuje schémata (7 v základu), časový rozvrh u všech hodin a přestávek a vlastní nastavení. Vytvořené rozvrhy jsou kompatibilní se systémem LiveGraph.  [DOWNLOAD] 

Complete DriveMark

Diskový benchmark. Změří čtení/psaní a rychlost kopírování vašeho disku. Výsledek můžete poslat na internet.  [DOWNLOAD] 

Bavlnkovač

Program na tvorbu, zobrazování a správu bavlnek. Layouty a návrhy k manuální tvorbě. Umožňuje export do skutečné velikosti, obsahuje široké nastavení, 4 typy uzlů a jejich vykreslování v reálném čase.  [DOWNLOAD] 

Utility

Konvertory

Tři textové převaděče/šifrovače. Zvládají obousměrný převod do těchto tří kódů: BIN, SMS a HAH.  [kód HAH v praxi]   [PREVIEW]   [DOWNLOAD] 

Web Essentials

Dvě malé utilitky pro web. Gradient maker umí dělat barevné přechody na pozadí. Web Menu Maker umí vytvářet webové interaktivní menu i s vytvořením JScriptových preloadů.  [DOWNLOAD] 

Soustavy

Utilitka na převádění čísel z kterékoli soustavy (BIN,OCT,DEC,HEX) do všech ostatních naráz.  [DOWNLOAD]